ModernWeb

Odyoloji, kişilerin işitme ve denge bozukluklarını saptayan, tedavi ve rehabilitasyonunu yapan bir bilim dalıdır.

Odyolojinin en ayrıntılı ifadesi ise “normal işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen; bunun yanı sıra işitme ve denge bozukluklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan; kendi alanına özgü test yöntemleri ile işitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ve tespit edilmesine yönelik uygulamaları içeren; belirlenen bozukluğa bağlı olarak uygun cihaz seçimi ve uygulaması da dahil olmak üzere gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini kapsayan bir bilim dalıdır.”

Odyoloji bilim ve sağlık alanının uygulama yetkisi “odyolog” olarak isimlendirilen meslek elemanı tarafından temsil edilmektedir. Odyolog’a, “odyoloji uzmanı” ya da “işitme bozuklukları uzmanı” da denilmektedir.

Odyoloji bilimi çeşitli testler kullanarak insanların normal düzeyde duyup duymadıklarını, eğer normal düzeyde duymuyorlarsa işitmenin hangi bölümlerinin etkilendiğini ve işitme kaybının ne düzeyde olduğunu, denge bozukluğunun durumu ve işitmeye olan etkisini tespit etmeyi amaçlar.

Odyologlar, Kulak Burun Boğaz doktoru ile birlikte işitme kaybı ya da denge bozukluğu tanısını koyar ve tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapar.

Türkiye’de kimi odyologlar konuşma terapisti olarak özel eğitim merkezlerinde, özel kliniklerde, üniversitelerde çalışabilmektedir.

Odyoloji bilimi çok çeşitli disiplinlerle karşılıklı ilişki ve etkileşim içindedir. Kulak Burun Boğaz hekimleri, odyometristler, dil konuşma terapistleri, özel eğitim uzmanları, işitme engelliler öğretmenleri, fizyoterapistler, psikologlar odyologlarla zaman zaman birlikte çalışır.

Odyologların Çalışma Alanları:

- İşitme kaybı tipinin ve derecesinin tespit edilmesi. İşitsel Sistemin değerlendirilmesi.
- Orta kulak patolojileri, koklear patolojiler, retro- koklear patolojilerin ayırıcı tanısı
- Vestibüler sistemin değerlendirilmesi
- İşitme taraması yapma ve yönetme
- Endüstri Odyolojisi alanında işitme taraması ve gürültü tespiti çalışmaları
- İşitme cihazlarının uygulanması ve rehabilitasyonu
- Koklear implant aday değerlendirme, rehabilitasyon, programlama ve takibi
- Bilgilendirme ve danışmanlık

Öğeyi Oyla
(0 oy)
Okunma 919 defa

Hakkımızda

Hepgün Ajans; ''Bilgi, İnsanlığın Hazinesidir.'' ilkesinden yola çıkarak, insalığa güzel şeyler katmak amacı ile kurulmuş bir bilgi platformudur.
İnternet ortamına bakıldığında düzeyli ve doğru bilgilerin paylaşıldığı websitelerinin pek fazla olmadığı görülmektedir.

Devamı için tıklayınız..
 

      

Çok Tıklananlar

  • Hukuk
    İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nde siyasal ve sosyal hayat Töre adı verilen yazısız (sözlü)hukuk kurallarına göre düzenlenmiştir. Töre'nin temeli gelenek
  • Bilim
    Eski Türkler, bilimde özellikle astronomi ve tıp alanlarında ilerlemişlerdir.Nitekim onların ''On İki Hayvanlı Türk Takvimi'' ni hazırlamaları astronomide,mumyacılık yapmaları
  • Tarih
    İnsan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde araştırıp, nakleden bilime tarih denir. Özellikleri: 1-)
Top