ModernWeb

Siyaset Biliminin konusu üzerinde, bilim adamları arasında tam bir görüş birliğinden söz etmek zordur. Bazılarına göre konu yalnızca devletle sınırlıdır. Ama çoğunluk daha geniş bir kavram olan iktidardan hareket etmektedir.

Devlet, toplumların evriminde yönetimin kurumlaşması aşamasında ortaya çıkmıştır. Siyaset ise devletten önce de, devletin dışında da var olmuştur. Öte taraftan iktidar kavramı, otoriteyi de içerir. Otoritenin görüldüğü her yerde de "yöneten" ve "yönetilen" ayrımı bulunur. Toplumun en küçük birimlerinde, hatta ikili bireysel ilişkilerde bile otoriteye rastlayabiliriz. Bu açıklamaların sonucunda siyaset biliminin konusu olarak "devlet"i kabul etmek nasıl fazla dar bir çerçeveye sıkışmak demekse, iktidar anlayışına sığınmak da siyaset bilimini ilgisi olmayan alanlara itmek anlamına gelir.

İktidar kavramı, karar alma ve onu uygulama, uygun bulma gücünü içerir. Bu nedenle de düşünülebilecek tek iktidar bilimi siyasal iktidar değildir. Örneğin günümüzde bir ekonomik iktidardan söz edilebilir. Siyaset Bilimini ilgilendiren, siyasal iktidarın oluşumu, paylaşılması, işleyişi ve kullanılmasıdır; siyasal iktidarla ilgili süreçlerdir. "Ekonomik iktidar" başta olmak üzere diğer iktidar türleri ise, siyaset bilimini ancak bu çerçeveye etki yaptığı ölçüde ilgilendirir. Örneğin aile içi iktidar siyaset biliminin konusunda yer almaz. Ancak, ne zaman ki aile içi iktidar, aileyi oluşturan bireylerin siyasal davranışlarına yansıdığı ölçüde, oy verme eğilimlerine etki yaptığı zaman siyasal bilimin konusu olur. (Siyaset Bilimi, Kışlalı,1999, 18)

Öğeyi Oyla
(0 oy)
Okunma 591 defa
Bu kategoriden diğerleri: « Siyaset Biliminin Kapsamı

Hakkımızda

Hepgün Ajans; ''Bilgi, İnsanlığın Hazinesidir.'' ilkesinden yola çıkarak, insalığa güzel şeyler katmak amacı ile kurulmuş bir bilgi platformudur.
İnternet ortamına bakıldığında düzeyli ve doğru bilgilerin paylaşıldığı websitelerinin pek fazla olmadığı görülmektedir.

Devamı için tıklayınız..
 

      

Çok Tıklananlar

  • Hukuk
    İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nde siyasal ve sosyal hayat Töre adı verilen yazısız (sözlü)hukuk kurallarına göre düzenlenmiştir. Töre'nin temeli gelenek
  • Bilim
    Eski Türkler, bilimde özellikle astronomi ve tıp alanlarında ilerlemişlerdir.Nitekim onların ''On İki Hayvanlı Türk Takvimi'' ni hazırlamaları astronomide,mumyacılık yapmaları
  • Tarih
    İnsan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde araştırıp, nakleden bilime tarih denir. Özellikleri: 1-)
Top